Veřejné lékarenství


Veřejné lékarenství > články a informace

články a informace


Změny v cenovém výměru MZ k 1.1.2010

11.12.2009 | Autor: Pavel Vítek | Zdroj: Grémium majitelů lékáren

Dle informací z MZ nedojde od 1.1.2010 ke změnám pásem , sazeb ani odpočtových mechanismů uvedených v cenovém výměru. To znamená, že zvýšení snížené sazby DPH o 1% (Janotův balíček) se od 1.1.2010 promítne do zvýšení cen léčivých přípravků.

Jedinou, ale dosti závažnou změnou v cenovém výměru, bude změna článku, úprava ustanovení bodu V. odst. 8 cenového předpisu - tzv. "doprodeje". Nově se stanovuje lhůta 3 měsíců pro doprodeje po snížení maximální ceny (vykonatelným rozhodnutím SÚKLu nebo ze zákona), a to společně pro distribuci i lékárnu. Předpis bude účinný už od 31.12.2009 , což znamená, že lékárny budou mít pro doprodej léčivých přípravků pořízených za cenu vyšší než bude nová maximální cena původce stanovená s účinností od 1.1.2010 lhůtu 3 měsíců tj. do 31.3.2010. Pokud bude mít lékárna 1.4.2010 na skladě přípravek nakoupený s vyšší cenou původce, musí k tomuto datu přípravek přecenit tak, že cenu původce sníží na úroveň nově stanovené maximální ceny.

Jelikož tato situace bude moci nastat vždy ke každému 1. dni kalendářního měsíce, bude nutné, zahrnou do software nástroj nejen pro přecenění léčiv dle výše popsaného pravidla, ale i kontroly cen, které již při příjmu léčiva upozorní na skutečnost, že je přijímáno léčivo v režimu doprodeje, tedy za cenu původce, přesahující nově platnou cenu maximální, nejlépe pak s uvedením lhůty pro doprodej takového léčiva lékárnou.

Jsme si vědomi, že informace se k Vám dostává v již obvykle pokročilé době a že lhůta na softwarové změny, které by měly kompletně ošetřit uvedenou situaci je velmi krátká. Právě proto Vám předáváme informaci touto cestou ještě před tím, než cenový výměr obsahující úpravu doprodejů vyjde na stránkách MZ.


V Praze dne 10.12.2009, Pavel Vítek, Daňový a ekonomický poradce GML

Vyhledávání


Veřejné lékárenství, všechna práva vyhrazena, za obsah www.verejnelekarenstvi.cz odpovídá GML. Program & design © eline.cz 2009