Veřejné lékarenství


Veřejné lékarenství > články a informace

články a informace


Soud nařídil další předběžné opatření tentokrát ve Vyškově

09.12.2009 | Autor: Marek Hampel | Zdroj: Grémium majitelů lékáren

Brno 8.12.2009, Od středy 9.12.2009 bude dodržován zákon i ve Vyškově. Budou tak nastaveny spravedlivé podmínky pro všechny pacienty z celého vyškovska. Od února tohoto roku brněnský kraj ve svých zdravot-nických zařízeních platil regulační poplatky za pacienty formou daru. Proti tomuto postupu byla v minulém týdnu podána žaloba o ochranu proti nekalé soutěži s návrhem na nařízení předběžného opatření. Krajský soud v Brně nařídil krajské nemocniční lékárně ve Vyškově zdržení se jakéhokoliv jednání, jehož cílem je placení regulačních poplatků za pacienty. Jde o již devátý případ v celé zemi. Po Moravskoslezském, Stře-dočeském a Olomouckém se jedná o první případ v Brněnském kraji. Tímto opatřením se zastavila nerovnost při čerpání zdravotní péče mezi pacienty . Grémium majitelů lékáren (GML) nadále doporučuje provozovatelům veřejných lékáren podávat žaloby v ostatních krajích, mimo Karlovarský kraj, který hradí regulační poplatky všem zdravotnickým zařízením. Jedná se o jediné smysluplné řešení nezákonného po-stupu v krajích .

Od února se v nemocničních lékárnách, které provozuje brněnský kraj , neplatí pacienti regulační poplatky za položku na receptu. Proti tomuto postupu podala minulý týden žalobu provozovatelka soukromé lékárny, členka Grémia majitelů lékáren (GML) .

Ano mohu potvrdit, že se naše členka obrátila na Krajský soud v Brně se žalobou na ochranu proti nekalé sou-těži. Součástí žaloby byl také návrh na vydání předběžného opatření . Jak jsem byl informován, dnes v úterý 8.12.2009 bylo doručeno naší kolegyní usnesení Krajského soudu v Brně v němž nařizuje , aby nemocniční lékárna ve Vyškově s okamžitou platností přestala nabízet darovací smlouvy a zdržela se jakéhokoliv jiného jednání, vedoucího k placení regulačních poplatků za pacienty ve své lékárně. Odvolání proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek “ uvedl Mgr. Marek Hampel, předseda představenstva Grémia majitelů lékáren.

Od středy 9.12.2009 tak bude nastolen spravedlivější postup pro všechny pacienty ve Vyškově a okolí. Toto již deváté usnesení krajských soudů potvrzuje , že postup krajů vede k nerovnému postavení pacientů při čerpání zdravotní péče . Jde nám o nastolení spravedlivého přístupu pro všechny pacienty při čerpání zdravotní péče. Grémium majitelů lékáren bude dále doporučovat všem provozovatelům veřejných lékáren, kteří jsou poškozeni chováním krajů, vyjma Karlovarského , aby dále neváhali a podávali žaloby také v ostatních kra-jích a to do té doby, než bude přijatelným způsobem odstraněna diskriminace pacientů veřejných lékáren jednotným postupem na centrální úrovni. Podání žaloby je jediné účinné řešení nezákonného postupu kraje a nastoluje spravedlivé podmínky pro všechny pacienty. Je pro nás nepochopitelné, že představitelé krajů svým opatřením poškozují naše pacienty , občany, kteří žijí mimo velká města. Chování krajských představitelů znevýhodňuje pacienty především v malých městech a na vesnicích, kde my lékárníci poskytujeme ve prospěch našich pacientů základní primární péči . “ dodal Mgr. Marek Hampel

Regulační poplatek byl zaveden v lékárnách v lednu 2008 z důvodu zvýšení sazby DPH o 4% u léčiv a není v plné výši příjmem lékárny, jako jediného zdravotnického zařízení v Česku . Regulační poplatek slouží ke sníže-ní ceny léků pro pacienty a pro zdravotní pojišťovny, aby cena léků nebyla o 4% vyšší “ připomněl Hampel .za Grémium majitelů lékáren – občanské sdružení , Dne 8.12. 2009 Mgr. Marek Hampel, předseda představenstva GML mob. 603 458 883, email: gml@gmlcr.cz U Hranic 3221/14, 100 000 Praha 10

Vyhledávání


Veřejné lékárenství, všechna práva vyhrazena, za obsah www.verejnelekarenstvi.cz odpovídá GML. Program & design © eline.cz 2009