Veřejné lékarenství


Veřejné lékarenství > články a informace

články a informace


Prohlášení představitelů lékárenské obce

11.08.2010

Prohlášení představitelů lékárenské obce

My, níže podepsaní lékárníci, představitelé lékárnické obce podporujeme v návrhu novely vyhlášky č.185/2009 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů, zubních lékařů  a farmaceutů ve znění zpracovaném Ministerstvem zdravotnictví členění

základních specializačních oborů. Tento návrh v části týkající se specializačního vzdělávání farmaceutů definuje základní specializační obor „Všeobecné lékárenství“ a nástavbový obor „Nemocniční lékárenství“.

My, níže podepsaní lékárníci, představitelé lékárenské obce podporujeme „Všeobecné lékárenství“ jako základní specializační obor a „Nemocniční lékárenství“ jako nástavbový obor postgraduálního studia farmaceutů.

V Praze dne 3. srpna 2010

RNDr. Miroslav Linhart, místopředseda představenstva Grémia majitelů lékáren

PharmDr. Petr Krpálek, člen představenstva Grémia majitelů lékáren

PharmDr. Martin Kopecký, PhD, člen představenstva  Grémia majitelů lékáren

PharmDr. Romana Bobková, členka představenstva Grémia majitelů lékáren

PharmDr. Jan Horáček, předseda Akreditační komise veřejného lékárenství

PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D., člen Akreditační komise veřejného lékárenství

PharmDr. Magdalena Riegerová, členka Akreditační komise veřejného lékárenství

RNDr. Václav Šeda, člen Akreditační komise veřejného lékárenství

RNDr. Dušan Holečko, člen Akreditační komise veřejného lékárenství

PharmDr. Martin Mikuš, člen Akreditační komise veřejného lékárenství

PharmDr. Marcela Škrabalová, členka představenstva České lékárnické komory a členka představenstva Grémia majitelů lékáren

Mgr. Věra Šperglová, členka představenstva České lékárnické komory

PharmDr. Stanislav Rovan, člen představenstva České lékárnické komory

Mgr. Marek Hampel, člen představenstva České lékárnické komory a předseda představenstva Grémia majitelů lékáren

PharmDr. Martin Vala, člen představenstva České lékárnické komory

PharmDr. Zdeněk Blahuta, člen představenstva České lékárnické komory

PharmDr. Peter Konečný, člen představenstva České lékárnické komory

PharmDr. Lucie Nedopilová, členka představenstva České lékárnické komory

PharmDr. Roman Horný, člen představenstva České lékárnické komory

PharmDr. František Laluch, člen představenstva České lékárnické komory

PharmDr. Jaroslav Polách, předseda představenstva Družstva lékáren

PharmDr. Lenka Třeštíková, členka představenstva Družstva lékáren

PharmDr. Peter Fratrič, předseda rady Alphega,virtuální sdružení nezávislých lékárníků

PharmDr. Jiří Hromada, člen rady Alphega, virtuální sdružení nezávislých lékárníků

PharmDr. Hana Chudobová, členka rady Alphega, virtuální sdružení nezávislých lékárníků

Mgr. Karel Šlégr, předseda představenstva  virtuálního řetězce nezávislých lékárníků Moje lékárna

PharmDr. Petr Nalevajka, člen virtuálního řetězce nezávislých lékárníků Moje lékárna

Mgr. Radim Fiala, člen virtuálního sdružení nezávislých lékárníků Moje lékárna

PharmDr. Petr Bárta, člen virtuálního sdružení nezávislých lékárníků Moje lékárna

PharmDr. Zbyněk Čalkovský, člen  virtuálního sdružení nezávislých lékárníků Moje lékárna

 

MATERIÁLY K PROBLEMATICE SPECIALIZACÍ.

Doprovodný text k prohlášení zde

Návrh novely vyhlášky 185/2009 Sb. zde 

Zákon 95/2004Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované  způsobilosti  k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a  farmaceuta v platném znění zde

Vyhláška 185/2009Sb. o oborech specializačniho vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů - v platném znění zde

Zápis ze zasedání Představenstva ČLnK dne 23.6.2010 v Praze zde 

Stanovisko GML k novele vyhlášky 185/2009 Sb. zde

Specializace na Slovensku zde

Nemocniční lékárenství v EU zde

Vyhledávání


Veřejné lékárenství, všechna práva vyhrazena, za obsah www.verejnelekarenstvi.cz odpovídá GML. Program & design © eline.cz 2009