Veřejné lékarenství


Veřejné lékarenství > články a informace

články a informace


Pracovní setkání provozovatelů veřejných lékáren 13. března 2010 v Praze

29.03.2010
Pracovní setkání se uskutečnilo v sobotu 13. března v prostorách Masarykovy koleje v Praze a zúčastnilo se ho přes 200 provozovatelů veřejných lékáren a lékárníků. Akci zorganizovala občanská sdružení APL, GML, virtuální sdružení Mojelékárna.cz a Družstvo lékáren za sponzorské podpory distributorů Alliance Healthcare, Pharmos a Phoenix

Hlavním tématem pracovního setkání bylo postavení občanských sdružení a zdravotnických komor v dnešním systému zdravotnictví. V dopoledním bloku byli přítomní seznámeni PharmDr. L. Nedopilovou s historií grémií a spolků v Čechách a na Moravě. Následovala přednáška odborníka na zdravotnické právo při 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity JUDr. O. Dostála o právním postavení komor a občanských sdružení v ČR. Přednášejícím bylo jasně formulováno, co je podle zákona obsahem činnosti profesních komor a jaký smysl, náplň činnosti a kompetence mají v dnešním zdravotnictví občanská sdružení. Dále byly představeny aktuální aktivity České lékárnické komory a jednotlivých občanských sdružení, která zastupují provozovatele veřejných lékáren v ČR.

Odpoledne bylo věnováno právním rozborům Lékárenského občanského sdružení (LOS), které založili jako fyzické osoby prezident, viceprezident a právní poradce ČLnK. V prezentaci právního poradce ČLnK Mgr. et MUDr. J. Maršíka zaznělo, že komory nejsou členy občanských sdružení. Právní poradce GML Mgr. Š. Holub připomněl, že Komora má kompetence od státu a má postavení veřejnoprávní korporace a musí se tedy ve svých činnostech pohybovat jen v mezích, které jí vymezuje zákon o komorách.

Po připravených vystoupeních následovala moderátorem řízená diskuse nad jednotlivými tématy. Diskusi byla rozdělena na první část, věnovanou otázkám vzniku, smyslu a nutnosti existence LOS a druhou část o aktuálním dění a novinkách v oboru provozování lékáren (Centrální datové úložiště, rozdílná výše ceny léčiv v nemocnicích a veřejných lékárnách - cenotvorba léčiv atd.). Přítomní provozovatelé a lékárníci se formou orientačního hlasování vyjádřili k otázce naformulované před plénem Mgr. et MUDr. Maršíkem: zda má ČLnK vstoupit do LOS. 80% přítomných se vyslovilo proti. Je tedy vysoce pravděpodobné, že pokud by provozovatelé lékáren byli přítomni ve větším počtu na sjezdech ČLnK, dopadla by mnohá hlasování jinak a dnešní problém nejen s LOS by dnes neexistoval.

Z pohledu provozovatelek a provozovatelů veřejných buďme velmi pozorní k prohlášení současných představitelů ČLnK, když opakují, že se řídí primárně tím, co schválil sjezd. To sice na první pohled vypadá velmi demokraticky, ale na příkladu LOS je vidět, jak snadno je to zneužitelné. Představitelé ČLnK by se v první řadě měli zabývat tím, jaké pravomoci stát svěřil profesním komorám zákonem, a svou činnost by měli vykonávat v tomto zákonem stanoveném prostoru. Žádné usnesení sjezdu ČLnK nemůže být účelově postaveno nad zákon.

Jediné řešení, které vidím já osobně do budoucna, je větší aktivita provozovatelů v rámci jejich profesních občanských sdružení, větší zastoupení provozovatelů ve vrcholných funkcích ČLnK a stanovení priorit a jasné koncepce lékárenství do budoucna.

Vyhledávání


Veřejné lékárenství, všechna práva vyhrazena, za obsah www.verejnelekarenstvi.cz odpovídá GML. Program & design © eline.cz 2009